EPS - Elektrická požární signalizace

EPS - Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které pomocí hlásičů zajišťuje včasnou signalizaci vznikajícího požáru a upozorňuje osoby v daném objektu na nebezpečí. Signály z hlásičů jsou přijímány ústřednou EPS.

Ústřednu EPS obsluhuje proškolená osoba, která v případě požáru přivolá hasiče. Pokud není zajištěna 24 hodinová obsluha, musí být systém EPS připojen zařízením dálkového přenosu (ZDP) na centrální dohledový pult příslušného hasičského záchranného sboru (HZS). V takovém případě je zabezpečený objekt vybaven obslužným polem požární ochrany (OPPO) a klíčovým trezorem (KTPO), kde je umístěn generální klíč k objektu. Pro lepší orientaci je nad KTPO umístěn červený maják.

Elektrická požární signalizace je regulována přísnými normami EN54 a příslušnými českými normami, například ČSN 342710.

Ústředny EPS

Základní funkce ústředny

 • monitorování všech prvků sytému
 • vyhodnocování signalizace prvků na smyčkách
 • monitorování a ovládání připojených zařízení (požární klapky, nucené větrání, SHZ)
 • kontrola provozuschopnosti celého systému EPS (PROVOZ – PORUCHA – POŽÁR)
 • signalizace požáru (JEDNOSTUPŇOVÁ – DVOUSTUPŇOVÁ)
 • napájení celého systému EPS certifikovanými zdroji

Konfigurace ústředen

 • zápustná montáž – montáž na omítku – RACK 19“
 • 1 – 4 smyčky
 • interní /externí tiskárna
 • interní /externí ovládací dotykové LCD tablo
 • volba více jazyků
 • síťování ústředen
 • bezpečnostní nadstavba, dálková správa

Hlásiče požáru

Tlačítkové hlásiče slouží k okamžitému vyvolání poplachu při zpozorování ohně či kouře (lidský činitel).

 • vnitřní
 • venkovní IP66

Automatické hlásiče reagují na výskyt nebo změnu fyzikálních parametrů požáru bez nutnosti zásahu lidského činitele (bodové, lineární).

EPS - Elektrická požární signalizace

Bodové hlásiče sledují fyzikální parametry na jednom místě.

 • kouřové
 • teplotní
 • kombinované
 • s detekcí CO
 • s integrovanou sirénou / hlasovým modulem

Lineární hlásiče sledují změnu fyzikálních parametrů na určitém úseku.

 • optické – reagují na přerušení paprsku (nebo více paprsků)
 • teplotní – reagují na překročení dané teploty po celé délce

Signalizace poplachu

Při poplachu je okolí varováno spuštěním sirén či hlášením z evakuačního rozhlasu – nouzového zvukového systému (NZS). Signalizace může být doplněna stroboskopickými majáky pro upozornění osob s poruchou sluchu nebo v prostorách s velkým hlukovým zatížením.

Signalizace může být nastavena tak, aby byl poplach vyhlášen nejdříve v úseku s požárem, kvůli zamezení paniky ve zbytku objektu a včasné evakuaci osob z postižené oblasti.