Security - intruder system and accessories

Security - intruder system and accessories

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je soubor zařízení, složený z několika částí, tvořících komplexní zabezpečovací řetězec (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely), kterými se signalizuje nebezpečná situace z hlediska neoprávněného vniknutí pachatele.

Základem EZS (elektronického zabezpečovacího systému) je vyhodnocení nežádoucího pohybu ve střeženém prostoru a informování majitele objektu, bytu, rodinného domu, prodejny, skladů, kanceláře, atd. EZS monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy a následně při vyhlášení poplachu dávají podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby.

Komunikace mezi detektory a ústřednou může být vedena kabelem, bezdrátově anebo kombinací předešlých způsobů tj. jeden detektor může být připojen kabelem a druhý bezdrátově. Veškeré informace mohou být přenášeny na PCO ( pult centrální ochrany) s nepřetržitou monitorovací službou a výjezdní skupinou nebo lze poplachové a další stavy přenášet přímo na Váš mobil prostřednictvím SMS nebo namluvenou hlasovou zprávou. Tím, že jste okamžitě informováni o poplachu, můžete ihned reagovat a výrazně snížit rizika spojená s napadením objektu.

Systémů elektronického zabezpečení je nepřeberné množství, od těch kde ústředna funguje i jako detektor a signalizace až po složité systémy s jednotlivými komponenty rozmístěnými nezávisle na sobě.

KOMPONENTY EZS

Ústředna

Obstarává komunikaci mezi jednotlivými komponenty systému, má v integrované paměti uložené nejdůležitější nastavení. Podle připojených komponentů pak může rozličně reagovat na narušení objektu. Jejím úkolem je dle nastavení monitorovat stav detektorů, upozorňovat na případné poruchy v systému, reagovat na uživatelské příkazy z klávesnice a při poplachu nebo narušení na tento stav upozornit nastaveným způsobem.

Klávesnice

Je připojena k ústředně, pomocí které ovládá čidla, která vyhodnocují narušení a signalizační zařízení, které ve většině případů představuje siréna a další komponenty.

Detektory

Jsou základním prvkem EZS. Detektor je zařízení, které reaguje na jevy související s narušením hlídaného prostoru nebo předmětu. Pokud je vyhodnoceno narušení, definuje se, reakce ústředny při narušení konkrétního detektoru, tzn. Co, komu, jak oznámit.

Detektor pohybu - IR (infra červené)

Pro kvalitní ochranu především vnitřních prostor před nezvanými návštěvníky se používají hlavně infrapasivní detektory (PIR). Tyto detektory porovnávají rozdíly teplot okolního prostředí a tělesné teploty člověka, resp. zvířat při jeho pohybu po místnosti. Existuje množství provedení PIR čidel, s odlišnou charakteristikou, vhodnou pro různé druhy prostorů, případně kombinované se snímači s odlišným fyzikálním způsobem detekce, pro vyloučení falešných poplachů.

Detektor pohybu - MW (micro wave)

Aktivní detektor obsahující vysílač a přijímač mikrovlnného signálu. Detektor si zmapuje prostor v klidovém stavu, na základě Dopplerova jevu pak vyhodnocuje vlny odražené od objektů.

Detektor pohybu kombinovaný - PIR + MW

Propojení mikrovlnné a infračervené technologie snímání.

Security - intruder system and accessories

Detektor PIR + cam

Detektor který do ústředny odešle signál, ale i obrázek z připojené kamery, která na podnět pohybového detektoru začne snímat střežený prostor.

Magnetický kontakt

Použití na průchozí prostory (resp. okna, dveře či šachty), jednoduchost systému spočívá v relé kontaktu s magnetem, rozpojení signalizuje poplach. Jsou základním prvkem plášťové ochrany objektů v případě narušení. Drtivá většina ústředen EZS nabízí režim střežení tzv. STAY režim, po jehož aktivaci jsou uvedeny do střežení pouze zóny naprogramované, jako plášťové (mg. kontakty, akustické detektory rozbití skla) a zóny definovány, jako vnitřní (PIR detektory) jsou z hlídání vyřazeny, což umožňuje voli pohyb v rámci objektu a vyhlášení poplachu nastane až po narušení plášťové ochrany objektu. Mg. kontakty se vyrábí v různých provedeních (zápustné, kovové pojízdné vhodné na garážová vrata a pod.)

Otřesové detektory

Reakce na mechanické otřesy, hlídání zdí, trezorů, které je potřeba překonat destrukčním způsobem.

Detektory tříštění skla

Patří spolu s magnetickými snímači k základní plášťové ochraně objektů na princípu akustického podnětu. Tyto detektory jsou umístěny v místnostech, kde jsou skleněné výplně, a jsou schopny na základě digitalizovaných zachyceného zvukového signálu detekovat rozbití skla po porovnání s interní databáze zvuků pro různé typy skel následně vyvolat poplach.

Výstupní prvky

Vnitřní a venkovní sirény, GSM komunikátory, telefonní hlásiče, grafická nadstavba, tabla, majáky, bezúdržbové akumulátory, záložní zdroje, rádiové vysílače.