Reklamace

S dotazy k již vystaveným reklamacím se, prosím, obraťte na email synkova@avalon.cz.

Pro uplatnění reklamace použije Reklamační formulář níže. 

 

 

Reklamační formulář

 

Kontaktní údaje:

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

 

Informace o reklamovaném zboží:

Co nejpodrobněji popište závadu, kdy se vyskytuje, v jakém zařízení a za jakých okolností se při používání vyskytuje.

Podstatně tak ulehčíte a zkrátíte celý proces vyřízení.

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury, případně dodací list vystavený při prodeji uvedeného zboží.

2. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (zákazník zodpovídá za tento obal), na náklady zákazníka.

3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží připraveno k odběru u dodavatele. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

 

Odesláním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

Zboží zatím neodesílejte, vyčkejte na informace spojené s přepravou a na přiřazení čísla reklamace!