Elektrická požární signalizace EPS

Elektrická požární signalizace EPS

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které pomocí hlásičů zajišťuje včasnou signalizaci vznikajícího požáru a upozorňuje osoby v daném objektu na nebezpečí. Signály z hlásičů jsou přijímány ústřednou EPS.

Ústřednu EPS obsluhuje proškolená osoba, která v případě požáru přivolá hasiče. Pokud není zajištěna 24 hodinová obsluha, musí být systém EPS připojen zařízením dálkového přenosu (ZDP) na centrální dohledový pult příslušného hasičského záchranného sboru (HZS). V takovém případě je zabezpečený objekt vybaven obslužným polem požární ochrany (OPPO) a klíčovým trezorem (KTPO), kde je umístěn generální klíč k objektu. Pro lepší orientaci je nad KTPO umístěn červený maják.

Elektrická požární signalizace je regulována přísnými normami EN54 a příslušnými českými normami, například ČSN 342710.

Ústředny EPS

Základní funkce ústředny

 • monitorování všech prvků sytému
 • vyhodnocování signalizace prvků na smyčkách
 • monitorování a ovládání připojených zařízení (požární klapky, nucené větrání, SHZ)
 • kontrola provozuschopnosti celého systému EPS (PROVOZ – PORUCHA – POŽÁR)
 • signalizace požáru (JEDNOSTUPŇOVÁ – DVOUSTUPŇOVÁ)
 • napájení celého systému EPS certifikovanými zdroji

Konfigurace ústředen

 • zápustná montáž – montáž na omítku – RACK 19“
 • 1 – 4 smyčky
 • interní /externí tiskárna
 • interní /externí ovládací dotykové LCD tablo
 • volba více jazyků
 • síťování ústředen
 • bezpečnostní nadstavba, dálková správa

Hlásiče požáru

Tlačítkové hlásiče slouží k okamžitému vyvolání poplachu při zpozorování ohně či kouře (lidský činitel).

 • vnitřní
 • venkovní IP66

Automatické hlásiče reagují na výskyt nebo změnu fyzikálních parametrů požáru bez nutnosti zásahu lidského činitele (bodové, lineární).

Elektrická požární signalizace EPS

Bodové hlásiče sledují fyzikální parametry na jednom místě.

 • kouřové
 • teplotní
 • kombinované
 • s detekcí CO
 • s integrovanou sirénou / hlasovým modulem

Lineární hlásiče sledují změnu fyzikálních parametrů na určitém úseku.

 • optické – reagují na přerušení paprsku (nebo více paprsků)
 • teplotní – reagují na překročení dané teploty po celé délce

Signalizace poplachu

Při poplachu je okolí varováno spuštěním sirén či hlášením z evakuačního rozhlasu – nouzového zvukového systému (NZS). Signalizace může být doplněna stroboskopickými majáky pro upozornění osob s poruchou sluchu nebo v prostorách s velkým hlukovým zatížením.

Signalizace může být nastavena tak, aby byl poplach vyhlášen nejdříve v úseku s požárem, kvůli zamezení paniky ve zbytku objektu a včasné evakuaci osob z postižené oblasti.

Ústředny EPS

Základní funkce ústředny

 • monitorování všech prvků sytému
 • vyhodnocování signalizace prvků na smyčkách
 • monitorování a ovládání připojených zařízení (požární klapky, nucené větrání, SHZ)
 • kontrola provozuschopnosti celého systému EPS (PROVOZ – PORUCHA – POŽÁR)
 • signalizace požáru (JEDNOSTUPŇOVÁ – DVOUSTUPŇOVÁ)
 • napájení celého systému EPS certifikovanými zdroji

Konfigurace ústředen

 • zápustná montáž – montáž na omítku – RACK 19“
 • 1 – 4 smyčky
 • interní /externí tiskárna
 • interní /externí ovládací dotykové LCD tablo
 • volba více jazyků
 • síťování ústředen
 • bezpečnostní nadstavba, dálková správa

Hlásiče požáru

Tlačítkové hlásiče slouží k okamžitému vyvolání poplachu při zpozorování ohně či kouře (lidský činitel).

 • vnitřní
 • venkovní IP66

Automatické hlásiče reagují na výskyt nebo změnu fyzikálních parametrů požáru bez nutnosti zásahu lidského činitele (bodové, lineární).