Přijetí reklamačního formuláře

Vaše reklamace byla přijata do systému. Prosím, vyčkejte na přiřazení čísla reklamace o kterém Vás budeme informovat na uvedený kontaktní email. 
Reklamované zboží neodesílejte bez čísla reklamace.

Děkujeme!

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na synkova@avalon.cz